Blå som blåbær. Grønn som grønnsaker. Svart som svart metal.